Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

bychance
Jeśli nie poświęcisz kropel Twego cennego potu na rozrysowanie mapy mojej duszy, nie masz innego wyjścia, jak kupno innej, używanej mapy.
— Dorian Sangwinik
Reposted bychmielowaxer
bychance
Boję się, że gdyby los na złączył i postawił w trudnej sytuacji, w której musiałbyś zawalczyć... to stanąłbyś wyprostowany, i z racjonalną obojętnością odwrócił wzrok. 
— wewnętrzne alter ego.
bychance
9204 9861
Reposted fromrol rol viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

July 08 2015

bychance
1754 1c88
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viawrrona wrrona
bychance
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viamalwi69 malwi69
bychance
Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalwi69 malwi69
bychance
9196 f1a1 500
Reposted fromrol rol viaune-raconteuse une-raconteuse
bychance

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viabasiaaa basiaaa
bychance
Bardzo chciałam pokochać.[…] chciałabym tego tak silnie, ze usiłuję sobie czasem wmówić uczucie. Chwilami już, już udaje mi sie to. Ale potem przychodzi chwila, że widzę, iż oszukiwałam siebie i… kogoś, sprawiając temu komuś ból.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder viaskraweksiebie skraweksiebie
bychance
9803 1742 500
Reposted fromCsengee Csengee viaune-raconteuse une-raconteuse
6053 309a 500
Reposted fromwestwood westwood viadidlirnik didlirnik
bychance
1745 9837 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viadidlirnik didlirnik
bychance
7969 e71c
Reposted fromverdantforce verdantforce viasavor savor
bychance

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viasavor savor
bychance
7095 6552
bychance
1851 e85c
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
bychance
2191 015d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
bychance
bychance
5914 2d7a
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl